برچسب جستجو
برچسب: نومیدی
موجود مشخص نیست و همین موجب نومیدی نسبت به آینده...
کد خبر: ۶۰۵۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


معنای آموزش&zwnj دیدن در مدرسۀ شکست و نومیدی است نومیدی...
کد خبر: ۶۰۴۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


می&zwnj خوانند و نومیدی تزریق می&zwnj کنند و می&zwnj گویند... که از یک سو اظهار نومیدی می&zwnj شنویم و از...
کد خبر: ۶۰۴۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


کازانووا بدون انزوا بی&zwnj ثباتی و نومیدی&zwnj اش یا یقین...
کد خبر: ۵۹۹۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کرد نومیدی و اندوه عمیقی استیون را دربرگرفت ناگهان همه...
کد خبر: ۵۹۸۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳


آثار و تبعات سلب اعتماد مردم ایجاد نومیدی در جامعه...
کد خبر: ۵۹۱۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


پولی تنهایی و یاس و نومیدی خود را در اقیانوس...
کد خبر: ۵۹۰۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


کد خبر: ۵۹۰۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


آنان که بذر نومیدی کاشتند و کوشیدند تلاش های صورت... اکنون چه پاسخی دارد اینان که هر روز بذر نومیدی... شوق رو به رفتارهای مدنی آورده بودند به جانب نومیدی... مرارت و تلخی یأس را نشاند و از نومیدی هم...
کد خبر: ۵۸۲۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰


بر تاریکی را چه حکمتی است چیرگی امید بر نومیدی...
کد خبر: ۵۷۹۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


باید که چون خزر بخروشیم کودکی از سر نومیدی می&zwnj...
کد خبر: ۵۷۶۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


ی ناشی از تغییر اعضای شورای شهر و نومیدی از...
کد خبر: ۵۷۳۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


کسی نبودند که با نیروی نومیدی می&zwnj جنگد و می&zwnj...
کد خبر: ۵۷۰۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


10 نکته به بهانه انتشار فیلمی با موضوع «آقای دوربینی»
و نومیدی و تلخی می شوند آقای دوربینی هم با...
کد خبر: ۵۶۶۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


خواهند گفت جای نومیدی نیست و اگر جای وزیر زن...
کد خبر: ۵۵۸۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


رئیس جمهوری باعث نومیدی سرمایه گذاران و توقف روند بهبود...
کد خبر: ۵۵۵۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۷


های دلسردی و نومیدی آحاد ملت را ایجاد می کند...
کد خبر: ۵۳۷۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸


گونه خبرسازی ها را القای حس یأس و نومیدی در...
کد خبر: ۵۳۶۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


چون دلتنگی بی علاقگی نومیدی انزوا گریه بی اشتهایی و...
کد خبر: ۵۳۰۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۱


هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست...
کد خبر: ۵۳۰۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۱


آخرین اخبار
پربازدید ها

x