آرشیو نظر سنجی
از چه نوع اینترنتی استفاده می کنید؟
Adsl
65.29%
Wireless
17.48%
Wimax
11.88%
Dial Up
5.36%
تعداد کل آراء : 3771

ایوار- داخلی
آخرین اخبار
ایوار- داخلی
پربازدید ها
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی