آرشیو نظر سنجی
چند درصد از وعده های احمدی نژاد عملی شد؟
80 تا 100 درصد
3.36%
50 تا 80 درصد
3.24%
20 تا 50 درصد
6.87%
5 تا 20 درصد
18.82%
صفر تا 5 درصد
67.71%
تعداد کل آراء : 38127

ایوار- داخلی
آخرین اخبار
ایوار- داخلی
پربازدید ها
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی
ایوار- داخلی